Associació de guies de muntanya de les Illes Balears

CONTACTAR

QUI SOM

La AGMIB (Associació de  Guies de Muntanya de les Illes Balears) es va crear l’any 2011, a l’empara del que disposa la LLEI 19/1977, DE 1 D’ABRIL, SOBRE REGULACIÓ DEL DRET D’ASSOCIACIÓ SINDICAL amb l’objectiu de defensar els interessos dels seus associats intervenint en les relacions laborals, contribuint en paral·lel amb els sindicats per a la defensa dels interessos econòmics i socials que li són propis, així com el reconeixement i regulació de l’exercici de la professió representant a aquest col·lectiu davant organismes i institucions oficials de l’Estat Comunitat Autònoma.

La AGMIB compta amb ESTATUTS legalitzats.

La AGMIB compta amb una junta directiva, així com diversos comitès i grups de treball. La seva seu social és a Palma de Mallorca

COM AFILIAR

Podran formar part de la AGMIB totes les persones majors d’edat, espanyoles o estrangeres residents legalment a Espanya, titulades o habilitades per l’Estat Espanyol o comunitats autònomes en l’ús de les seves competències, esmentades a l’article 2n dels Estatuts, tramitant el seu ingrés mitjançant sol·licitud per escrit a la junta directiva. Pot descarregar-se aquesta sol·licitud

Per poder pertànyer a la AGMIB, el candidat haurà d’estar en poder d’alguna de les titulacones indicades a l’article 3 dels ESTATUTS de l’Associació.

PER QUÈ CONTRACTAR UN GUIA?

Un guia de muntanya és un alpinista, muntanyenc i barranquista professional, en tant que rep una remuneració i adquireix unes responsabilitats. Un guia de muntanya és una persona que coneix àmpliament el medi i el terreny en què es mou, té bona forma física, un ampli currículum esportiu. I coneix i desenvolupa les tècniques apropiades i adequades per a la consecució dels objectius dels seus acompanyants.

És un professional que gestiona el risc implícit de les activitats de muntanya. Tant els seus com els dels seus acompanyants. És molt important Abans de contractar un guia el conèixer la seva titulació, si està reconeguda o no. Des de 2003 la formació és oficial, s’atorga un títol estatal i és competència dels departaments d’educació, de les diferents comunitats autònomes.

JUNTA DIRECTIVA

Quico Cabrera
President

Salvador Suau
Vicepresident

Hendrik Uhlemann
Secretari

Eduard Casajuana
Tresorer

Pep Platel
Vocal

Serra de Tramuntana
Gaudeix en un entorn privilegiat
i patrimoni de la humanitat